ARAKAN’DA NELER OLUYOR?

Dünyanın dört bir yanında Müslüman halklar zulüm altında inlemektedir. Bu zulümler neticesinde milyonlarca insan hayatını kaybetmekte, yüz binlerce kadın dul kalmakta, milyonlarca çocuk ise yetim kalmaktadır. Demokrasi, barış, adalet, insan hak ve hürriyetlerini koruma/ kollama(!) adına bu zulümlerin tamamı yapılmaktadır. Bütün bu zulümler üstü kapalı veya gizli bir şekilde yapılmamaktadır. Aksine dünyanın gözü önünde açık-seçik bir şekilde yapılmaktadır.Dünyanın dört bir yanında Müslüman halklar zulüm altında inlemektedir. Bu zulümler neticesinde milyonlarca insan hayatını kaybetmekte, yüz binlerce kadın dul kalmakta, milyonlarca çocuk ise yetim kalmaktadır. Demokrasi, barış, adalet, insan hak ve hürriyetlerini koruma/ kollama(!) adına bu zulümlerin tamamı yapılmaktadır. Bütün bu zulümler üstü kapalı veya gizli bir şekilde yapılmamaktadır. Aksine dünyanın gözü önünde açık-seçik bir şekilde yapılmaktadır.

İnsan onurunun ayaklar altına alındığı; can, mal ve nesil güvenliğinin hiçe sayıldığı; vahşi hayvanların bile yapmakta imtina ettiği vahşetlerin yaşandığı zulüm coğrafyalarının biri de Arakan’dır. Arakan’da her gün binlerce Müslüman, Budist çetelerin işkencelerine maruz kalmaktadır. Açlık, sefalet ve çaresizliğin zirveye çıktığı bir dönemde bütün dünya adeta üç maymunu oynamaktadır.

Arakan bölgesinde yaşayan Müslümanların maruz kaldığı zulümleri incelemek için Arakan bölgesine giden İnsan Hakları için Doktorlar üyesi Holly Atkinson; Camilerin, Arakanlı Müslümanlara ait evlerin yakılarak yerle bir edildiklerine şahit olduklarını söylemektedir.

“Camilerin yerle bir edildiğine şahit olduk” diyen Atkinson, Müslüman halkın işyerlerinin tamamen kullanılmaz hale getirildiğini belirtti. Atkinson, “şiddete maruz kalanlarla görüştüğümüzde olaylarda daha büyük dramların yaşandığına şahit olduk. Küçük çocukların dahi ayırt edilmeden korkunç bir şiddete uğradığını gördük. Tüm bu dram yaşanırken, Müslümanlar öldürülürken alkışlayan insanlara rastladık” diyor.

Peki, Arakan’da neler oluyor?

Budist Burma yönetiminin Arakan’da yaşayan Müslüman kardeşlerimize yaptığı zulümlerin haddi hesabı yoktur. Müslüman kardeşlerimize yapılan zulümlerden bazılarına değinecek olursak;

Seyahat Yasağı

Rohingyalı Müslümanların Arakan dışında Myanmar’ın başka bölgelerine, şehirlerine gitmesi kanunla yasaklanmış durumda. Ama aynı halkın Budist olan insanları istedikleri yere özgürce gidebilmektedir. Bir yere gidilecekse, resmî makamlardan özel izin alınması gerekiyor. Bunun için bir dilekçe yazmak ve seyahat gerekçesini bildirmek gerekiyor. Eğer ziyaret sebebi görevli resmî makam tarafından onaylanırsa, seyahate izin çıkıyor. Bu işlemin ise minimum 2 ya da 3 aylık bir vakit aldığı belirtiliyor.

Evlenme Yasağı

Müslümanların nüfuslarının artmasını engellemek ve tamamını ülkeden çıkarmak için her türlü yol ve yöntem Myanmar devleti tarafından uygulanıyor. Bunlardan bir tanesini de evlenme yasağı oluşturuyor. Evlenecek kişilerin önceden resmî makamlardan izin almaları gerekiyor. Bu izin alma işi de bayağı bir çaba sarf etmeyi ve para harcamayı gerektiren bir prosedüre tâbi. Yapılacak resmî işlemler sırasında istenen evraklar ve gösterilen muamele adeta Müslümanların evlenmesini imkânsız kılmaktadır. Yetkililer, evlilik izni almak isteyen çiftlerden yüksek miktarda vergi almakta, bu vergiler 50 bin ila 300 bin Kyat (800 $ – 3700 $ ) arasında değişmekte, evlenecek her kadın ve erkek tarafından ödenmek zorundadır. Bu verginin peşin ödenmesi gerekmektedir. Eğer peşin ödenmezse o zaman evlenmelerine izin verilmemektedir. Ancak vergiyi peşin ödeyenlerin dahi evlenme garantisi yoktur. Budist yetkili keyfi olarak evlenmeyi iptal edebilir. Bu durumda ödenen vergi de geri iade edilmemektedir. Ayrıca evlilik izni çıktıktan sonra en az 2 ya da 3 yıl beklemek gerekmektedir. Bu nedenle bazı çiftler evlenmek için kaçak olarak Bangladeş’e gitmektedir. Ayrıca evlenecek çiftleri de “muayene” adı altında rezilce ve onur kırıcı uygulamalara tâbi tutmaktadırlar.

Çocuk Sahibi Olma Hakkı

Myanmar devletinden yukarda bahsedilen şartlarda evlenme izni alan çiftler en fazla 2 çocuk sahibi olabilirler. 2’den fazla çocuk yapan hem çok ağır vergiye tabi tutuluyor, hem de evlenme izni iptal ediliyor. Ülkedeki kanunlara göre evlenme izni olmadan yaşamak yasak. Bu yasak daha çok Müslümanların yaşadığı bölgelerde uygulanıyor. Sadece Arakanlı Müslümanlar değil, ülkedeki diğer gruplar da bu yasağa tâbi. Bunu kontrol etmek için de, her yıl tüm aile bireylerinin toplu halde çektirdikleri bir fotoğrafı devlet yetkililerine teslim etmeleri zorunlu kılınmış. Her ölen ve yeni doğan çocuk için devlete vergi verme zorunluluğu bulunuyor.

Özel Hastane Zulmü

Hasta olan kişiler ancak özel hastanelere gidebilir. Dolayısı ile hastane yüzü görmeden hayatını kaybeden binlerce Müslüman bulunmaktadır.

Araç Sahibi Olunamıyor

Müslümanların araç sahibi olma hakları da yok. Müslümanlara araç ehliyeti verilmiyor.

Sabit Veya Cep Telefonu Ve İnternet Kullanma Hakları

Ayrıca sabit telefon ya da cep telefonu alma hakları da yok. İnternet zaten Arakan eyaletinde bulunmuyor. Olsa da, o haktan ancak Budistler yararlanabiliyor. Müslümanların interneti kullanmaları kesinlikle yasaktır.

Günde 4-5 Saat Elektrik

Ülkenin diğer bölgelerine elektrik verilirken, Arakan bölgesine günlük sadece 4-5 saat elektrik veriliyor.

Beton Ev Yapmak Yasak

Beton evler yapmaları yasak olan Müslümanlar, evlerini ahşaptan yapmak zorundadır. Devlete ait kabul edilen bu evler yanlışlıkla yanarsa ev sahibi devletin evini yakmaktan altı yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaktadır.

İşyeri Açmak Yasak

Bir Müslüman iş yeri açabilmek için bir Budist’le ortaklık kurmak zorundadır. Bu ortaklıkta Budist, sermaye koymadan işletmenin yarısına ortak olmaktadır.

Hayvan Başı Vergi

Müslümanlar, hayvanları için her yıl devlete vergi ödemek zorundadır.

Keyfi Tutuklamalar

Bir Müslüman’a bir suç isnat edildiğinde kendisini savunma hakkı verilmemekte ve derhâl hapsedilmektedir. Polis ya da asker sebepsiz yere bir Müslüman’ın evine baskın yapabilmekte ve kendisine herhangi bir suçlamada bulunabilmektedir. Baskını yapanlar tutuklama yapmamak için rüşvet istediklerinde istedikleri rüşveti alamazlarsa kişiyi derhâl tutuklamaktadırlar.

Sokağa Çıkma Yasağı

Müslümanların saat dokuzdan sonra sokağa çıkması ve polisten izinsiz akraba ya da komşu ziyareti yapmaları yasaktır.

“Yabancılara Aittir‟

Müslümanların vatandaşlık hakları yoktur. Müslümanlara üzerinde “yabancılara aittir” ibaresi yazan özel beyaz bir kimlik verilir. Bu kimlik sadece bilgi amaçlıdır. Hiçbir geçerliliği yoktur.

Pasaport Ve Seyahat Yasak

Müslümanlara pasaport verilmemektedir. Komşu Bangladeş’e geçmek için geçerli bir belge düzenlenmekte, bu belge bazen geri dönüşte kabul edilmemekte ve bu kişiler ülkelerine geri dönememektedirler.Müslümanların seyahat özgürlüğü yoktur. Bir Müslüman, köyünden başka bir köye gitmek için devlete vergi verip izin almak zorundadır.

Köle Gibi Çalıştırmak Serbest

Müslümanlar hiçbir ücret almadan devlet ya da Budistlerin işlerinde çalıştırılmaktadır.

Aile Bireyleri Her Yıl Fotoğraf Vermek Zorunda

Tüm aile bireylerinin tamamının yer aldığı bir fotoğraf her yıl hükümet yetkililerine teslim edilmek zorundadır. Doğan her çocuk ve ölen her aile bireyi için devlete vergi verilmesi zorunluluğu vardır.

Camii Ve Medreseye İzin Yok

Devletten izinsiz mescit ve medreselerin tamiri yapılamamaktadır. Bu yasağı denetleyebilmek için de rutin bir uygulama olarak mescit ve medreseler yılda üç defa fotoğraflanmak zorundadır. İzinsiz tadilat yapılması durumunda altı aydan altı yıla kadar hapis cezası ve para cezası uygulanmaktadır. Son 20 yılda yeni cami veya medrese yapımına asla izin verilmemiştir.

Müslüman kardeşlerimize yapılan bu zulümlerin tamamı sözde insan hak ve hürriyetleri çerçevesinde yapılmaktadır. Dünya liderlerinin tamamı yaşanan bu vahşeti görmezden gelmektedir. Bugüne kadar Arakanlı kardeşlerimiz için dünya kamuoyunun ciddi bir çaba ve gayreti olmamıştır. Bırakın bu vahşetin giderilmesi için çaba göstermeyi, bu vahşete imza atanlara Nobel barış ödülü vermektedirler.

Duyarlı birkaç sivil toplum kuruluşu dışında devlet düzeyinde Arakanlı kardeşlerimiz için hiçbir çaba ve gayret gösterilmemektedir. Diplomatik olarak hiçbir etkiye sahip olamayan “kınamalardan” başka hiçbir şey yapılmamaktadır.

Yetim Öksüz ve Kimsesiz Çocuklarla Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Vakfı olarak; Arakanlı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Elimizden gelen her türlü çaba ve gayreti göstereceğiz. Bütün dünya Arakan’a karşı duyarsız olsa bile biz bu vahşete duyarsız kalmayacağız. İslam kardeşliğinin bize yüklemiş olduğu kardeşlik hukukunun bütün gerekliliklerini yerine getirmeye çalışacağız.  Maddi ve manevi olarak kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız.

Bu çerçevede düzenlemiş olduğumuz yardım kampanyalarından elde edilen tüm gelirleri Arakanlı kardeşlerimize ulaştırmaya çalışacağız.

Yetim Öksüz ve Kimsesiz Çocuklarla Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Vakfı olarak; Yardım kampanyalarından elde edilen gelirler ile Arakanlı kardeşlerimizin acil ihtiyaçları olan şu yardımları götürmeyi hedeflemekteyiz.

ARAKAN İÇİN ACİL YARDIM BANKA HESAP BİLGİLERİ:

KUVEYTTÜRK KATILIM BANKASI

TL HESABI : İBAN – TR39 0020 5000 0939 2451 6000 03

DOLAR HESABI : İBAN – TR12 0020 5000 0939 2451 6001 01

EURO HESABI : İBAN – TR82 0020 5000 0939 2451 6001 02


ONLİNE BAĞIŞ: