Vakfımıza Yönelik Yalan Ve İftiralara İlişkin Basın Bildirimimiz

BASINA VE KAMUOYUNA

 

Dünya var olduğundan ve insanoğlu yaratıldığından beri, hakkı ortadan kaldırmaya çalışan batıl da ve hayra engel olmaya çalışan şerrin de mevcudiyeti hiç bitmedi. Güçleri yettiğinde hakkın ve hayrın sesini kesmek uğruna cana bile kastetmekten imtina etmediler. Ne zamanki buna güçleri yetmedi, hakkın sesi ve hayrın icrasını sekteye uğratmak için iftira, yalan ve karalamayı propaganda aracı olarak kullanma yoluna gittiler.

 

İnsanlığa maddi ve manevi olarak merhamet ve umut olmaya adanmış imanlı yürekler, tarih boyunca bu uğurda her türlü fedakârlığı yaparken, söz konusu zihniyet, kendi konforlarının devamı amacıyla, anarşi ve huzursuzluğun varlığı için sürekli gayret içinde olmuşlardır. Yüce Rabbimiz ayeti kerimelerde kullarına rahmet şemsiyesi olmak isteyenlerin hizmetlerine, yani hayra engel olmaya çalışanları cehennem ateşi ile tehdit etmesine rağmen bu kötü niyetli insanlar hiç bitmedi ve kıyamete kadar da bitmeyecektir.

 

2009 yılında Yetim-der olarak kurulan ve yeryüzünün en mazlum ve masum varlıkları olan yetimlere umut olmak adına yardım faaliyetlerine başlayan hayır kervanımız, 2017 yılından sonra Yetimler Vakfı olarak çalışmalarını daha da katlayarak, hem yurt içi hem de yurtdışında nice yetim ve mahrum çocuk için merhamet sağanağı olmuştur. Ve bu yardım faaliyetleri kapsamında vakfımız, ne dil, ne din, ne ırk, ne mezhep ne de meşrep farkı gözetmeksizin ulaşabildiği birçok mazlum coğrafya ve insana şefkat elini uzatmıştır.

 

Ancak maalesef tarih boyunca hayra engel olmaya çalışan art niyetli insanlar yine sahneye çıkmış ve bu hayırlı hizmetleri sekteye uğratacak tavırlar sergilemişlerdir. Siyasetcafe adlı internet sitesinde Celal Eren ÇELİK adlı şahıs, 30 Aralık 2019 tarihinde, vakfımız hakkında yalan ve iftiraya dayalı bir yazı kaleme almıştır. Yazısında, bir siyasi partinin üyesi olan Öztürk ORAN adlı şahsa odaklanmış ve onun hakkında vakfımızı hiç ilgilendirmeyen bazı iddialarda bulunmuştur. Ancak bu şahsa yönelik iddialarını ileri sürerken, vakfımızla hiçbir ilgisi olmadığı halde söz konusu şahsın vakfımızın da üyesi olduğunu iddia etmiş ve bu konuyu kendi kötü emellerine malzeme yapmaya çalışmıştır. Ayrıca yazısında gerek vakfımızın genel başkanı gerekse de yardımcısının isimlerini de kullanarak yalan ve iftiralarını sürdürmüştür.

 

Vakfımızla ilgili tamamen asparagas bilgiler, zorlama yorumlar ve art niyet kokan iddialara sahip olan şahsın nasıl bir zihniyete sahip olduğu, halen kendi sitesinde bulunan daha önceki yazılarına yönelik tekzip metinlerinden de anlaşılmaktadır. Bu nedenle, bizler de hukuk çerçevesinde hakkımızı sonuna kadar arayacağımızı, maddi ve manevi davalarla hukuk mücadelesi vereceğimizi ve en önemlisi de, yetimlerin hamisi olma gibi kutlu bir amacın dışında bir hedef gözetmeyen vakfımıza yönelik bu yalan ve iftirayı, yetimlerin şahı olan Sevgili Peygamberimizin hamisi olan Yüce Allah’a havale edeceğimizi, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

 

31.12.2019

Yetimler Vakfı Genel Merkezi